Ubezpieczenie dzieci NNW

Strona główna » Ubezpieczenie dzieci NNW

Informujemy o możliwości ubezpieczenia dzieci i  młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym COMPENSA na rok szkolny 2020/2021. Składka wynosi 40,00 zl, w załączeniu: informacje na temat ubezpieczenia szkolnego NNW oraz ogólne warunki ubezpieczenia.