Sprawozdanie z realizacji warsztatów profilaktycznych

Archiwum » 2016 2017 2018 2019 » Sprawozdanie z realizacji warsztatów profilaktycznych

UŻYWKI
 
Klasy IV-VIII
„Na smutek i frasunek nie pomoże trunek ani inny ekwipunek”
Wiek pomiędzy 11-13 lat to czas, kiedy coraz mniejsze znaczenie przypisuje się rodzinie,       a coraz większe uznanie zyskuje grupa rówieśnicza. Na pytanie „dlaczego to zrobiłeś?”, najczęściej pada odpowiedź: „bo inni mnie namówili”, „nie chciałem czuć się gorszy, odrzucony”, „bo skoro wszyscy, to ja również. Nie mogę być przecież INNY”.
Jak temu zapobiegać?
W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności rozpoznawania uzależnień, a także zachowań asertywnych. Dzięki postawom krytycznym, wolnym od używek, nauczą się podejmować trafne decyzje w swoim życiu. Zapoznają się z całym procesem uzależnienia – począwszy od inicjacji, a skończywszy na negatywnych skutkach zażywania poszczególnych substancji. Dowiedzą się, do czego może doprowadzić dokonywanie złych wyborów.    Kluczowym pojęciem stanie się „Odpowiedzialność” – za siebie i innych.
Zajęcia prowadzone są poprzez dramę, pracę indywidualną i grupową, pokazy multimedialne itp.
 
PPRZEMOC
 
Klasy I-III
„Przemoc to niemoc !”
W ostatnich latach można zauważyć większe natężenie zjawiska przemocy rówieśniczej.
Zatrważające jest to, że obniża się dziś wiek agresorów, a ich metody działania są coraz bardziej wyszukane, podstępne i przebiegłe. Panuje bowiem przeświadczenie, że tylko silne jednostki są w stanie przetrwać, a słabszych osobników należy eliminować. W myśl tej zasady łatwo można dostrzec sztuczny podział, który dzieli uczniów na „jednostki dominujące” i tzw. „ kozłów ofiarnych”
Warsztat pt. „Przemoc to niemoc”, ma na celu integrację grupy klasowej, niwelację wewnętrznych podziałów. Nie może bowiem zdarzać się sytuacja, że w obrębie jednej grupy znaleźć można uczniów, którzy są przezywani, wyśmiewani, nieakceptowani przez swoich rówieśników.
Podczas warsztatu uczniowie nabywają takie umiejętności jak: rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych – emocjami pozytywnymi. Dzięki aktywnym zajęciom uczniowie uświadamiają sobie, że najważniejsze jest to, by nauczyć się,, że emocje można wyrażać bez złości, szanując przy tym swojego kolegę lub koleżankę.
 
 
Klasy IV-VIII
„Przemoc rodzi przemoc!”
Zdaniem wielu uczniów: „nie ma innego sposobu na rozwiązywanie konfliktu, jak tylko poprzez przemoc”. Może to być zaczepka słowna lub szturchnięcie – byle tylko „przeciwnik” wiedział „kto tu rządzi”…
Warsztat „Przemoc rodzi przemoc” uświadamia uczniom, co grozi im za używanie siły względem drugiego człowieka. Siły nie tylko fizycznej, ale i psychicznej, bo słowa nieraz bardziej bolą niż czyny.
Elementy relaksacji wprowadzane podczas warsztatów mają na celu pokazanie uczniom, jak umiejętnie rozładować wewnętrzne napięcie bez użycia siły. Dodatkowo nabędą oni takich umiejętności jak: odpowiedni dobór przyjaciół, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie swojego zdania w sposób wolny od agresji i przemocy. Zajęcia mają na celu wypracowanie umiejętności panowania nad emocjami oraz tzw. trening zastępowania agresji.
 
CYBERPRZEMOC
 
Klasy IV-VIII
"ZUI - nie daj się wciągnąć !"
ZUI tj. Zespół Uzależnienia od Internetu stał się obecnie bardzo powszechnym uzależnieniem zwłaszcza wśród osób młodych. Nierozłącznym atrybutem nastolatków staje dziś telefon komórkowy, ale koniecznie     z dostępem do Internetu, facebooka i wielu aplikacji "ułatwiających życie".
Warsztaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej mają na celu rzetelną diagnozę stopnia uzależnienia od mediów, a jeśli takowe zostanie stwierdzone, wówczas wskazują alternatywne formy spędzania wolnego czasu, jako działań profilaktycznych zmierzających do eliminacji problemu. Warsztaty uczą świadomego i odpowiedzialnego odbioru informacji przekazywanych przez media, uświadamiają zagrożenia płynące z Internetu, a także po-kazują jak pozostać sobą w wirtualnym świecie.
 
Klasy I-III
„Przygoda w sieci"
Najmłodsi uczniowie - poszukiwacze przygód, wielokrotnie natrafiają na nie tam, gdzie nie powinni, a więc w wirtualnym, nierzeczywistym świecie. Współczesna fascynująca rzeczywistość daje im dużo możliwości, ale niesie także z sobą wiele zagrożeń. Jest rzeczywistością atrakcyjną, ale także fikcyjną, wykreowaną, często zakłamaną.
Dlatego tak istotne jest, by od najmłodszych lat ukazywać dzieciom sposoby na rozpoznawanie rzeczywistości prawdziwej i nauczyć ich odróżniać ją od świata stworzonego przez media, Internet, gry komputerowe, portale społecznościowe itp.
Warsztaty dla uczniów kl. 1-3 ukazują zagrożenia spowodowane nadmiernym korzystaniem z komputera. Mają na celu naukę odpowiedniego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, by stały się one pomocnym źródłem w nauce, rozwoju i rozrywce. Zajęcia kształtują w nich postawę rozważnego posługiwania się telefonem komórkowym, komputerem i telewizją
 
 
MEDIACJE
 
„Mądre rozwiązywanie konfliktów”
Warsztaty z mediacji są jednym ze sposobów nauczenia uczniów podstawowych zasad rozmawiania, przedstawiania swoich racji i umiejętności słuchania drugiej osoby. Zajęcia dotyczące kultury rozwiązywania konfliktu, a także uczą głębszego i szerszego spojrzenia na wiele spraw. Pokazują, że za złymi działaniami mogą kryć się nieświadome motywy lub dobre intencje.
Głównym celem zajęć jest nauka takiego postępowania, które pozwala unikać konfliktów lub prowadzi do ich rozwiązania
Cele szczegółowe:
- Dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji
- Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
- Doskonalenie umiejętności komunikowania i odczytywania sygnałów niewerbalnych
- Zapoznanie z zasadami konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych
- Akceptowanie uczuć przeżywanych przez inne osoby
Metody pracy: ćwiczenia i zabawy integracyjne, psychodrama, burza mózgów, swobodna ekspresja słowna, pantomima, ćwiczenia ruchowe, techniki relaksacyjne
 
Celem warsztatów profilaktycznych  było przekazanie informacji  na temat używek, przemocy, cyberprzemocy, mediacji oraz zachowań  ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży.  Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z negatywnym  działaniem alkoholu  i innymi środkami psychoaktywnymi na organizm człowieka. Poznali również  definicję uzależnienia oraz  jego objawy.  Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych  informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu.
Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych i sposobach rozwiązywania konfliktów. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo  szybko uzależniają się od alkoholu.  Wyjaśniono,  czym jest uzależnienie i jak się objawia. Szczególnie istotne znaczenie ma asertywność – umiejętność odmowy wszelkim szkodliwym substancjom, zwłaszcza nieuleganie presji grupy  rówieśniczej. Uczestnicy zostali zapoznani również   z   problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami. Spotkanie było okazją do rozmowy  o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i  narkotyki, czy dzięki nim otrzymują to, czego pragną. Uzyskali wiedzę  z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków i dopalaczy. Ważnym doświadczeniem była również rozmowa na temat przeżywanych przez młodzież emocji i rozwijania w sobie umiejętności mówienia na temat uczuć.  W ramach zajęć  uczniowie uzyskali odpowiedni zestaw informacji umożliwiający podejmowanie skutecznych decyzji. Cennymi okazały się ćwiczenia, które poruszyły sferę emocjonalną uczniów i odniosły się bezpośrednio do problematyki uzależnienia.  Uczniowie nabyli podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć,  postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie.
Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i  przemyślanych decyzji w przyszłości.
 
                                                                                            
 
                                                                                              Pedagog Małgorzata Chlastawa