RODO w NASZEJ SZKOLE

Archiwum » 2016 2017 2018 2019 » RODO w NASZEJ SZKOLE

W Naszej Szkole…
 • Stosujemy wszystkie wymagania RODO, w tym chronimy Twoje Dane Osobowe przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, uszkodzeniem bądź ujawnieniem.
 • Każdy Pracownik dba o przestrzeganie tych zasad podczas lekcji i zajęć poza lekcyjnych, a także w trakcie wszystkich wydarzeń poza szkolnych (wycieczki, konkursy, olimpiady).
 • Monitoring (kamery) są podyktowane Twoim bezpieczeństwem                                      i bezpieczeństwem mienia znajdującego się na terenie naszej szkoły.
 • Nad wszystkim czuwa Nasz Dyrektor Szkoły, wszyscy Nauczyciele
  i Powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   
 • W każdym momencie, jeżeli poczujesz, że zagrożone zostało bezpieczeństwo twoich danych osobowych – zgłoś to Nauczycielowi, Dyrekcji, Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 !!!  PAMIĘTAJ  !!!
 • Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych to też Twoje zachowanie
  w tym komu, gdzie i co ujawniasz na swój temat i bliskich
 • Korzystanie z Internetu, wysyłanie maili, wpisywanie postów na Facebooku, czatowanie, komentowanie, zamieszczanie zdjęć i filmików – nigdy nie jest anonimowe, zawsze wskazuje Ciebie, nawet jeśli nie podpisze się pod tym
(adres IP twojego komputera jest zawsze do odczytania).
 • Nigdy nie ufaj osobom, których nie znasz, zawsze                                  
 •  POWIADOMO RODZICÓW, NAUCZYCIELI o tym, ŻE KTOŚ OBCY               PRÓBUJE SIĘ Z TOBĄ ZAPRZYJAŹNIĆ.
 • Nigdy nie ujawniaj nikomu obcemu informacji o sobie, gdzie mieszkasz, jaki masz nr telefonu, czym się interesujesz…
 
!!! W PRAKTYCE !!
 •  Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwa naszych danych osobowych.
 • W każdym momencie możesz liczyć na pomoc każdego Nauczyciela z naszej szkoły.