Program „Być jak Ignacy” w klasie II

Strona główna »  Program „Być jak Ignacy” w klasie II

Celem programu jest:
- popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów,
- rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego
i gazowego,
- popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
- popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
-  kształtowanie postaw patriotycznych,
- promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

Program obejmuje konkurs, który składa się z 4 etapów:
I etap dotyczy rodzajów i źródeł energii oraz energii odnawialnej,
II etap dotyczy ekologii i zmian klimatu,
III etap dotyczy transportu i miast przyszłości,
IV etap dotyczy technologii cyfrowych, Internetu i programowania.

W każdym etapie należy wykonać projekt:
1 Etap –przygotowanie modelu wiatraka lub innego urządzenia lub makiety działającej na zasadzie wykorzystania energii odnawialnej,
2 Etap –przygotowanie projektu ekologicznego związanego z oszczędzaniem wody, pokazującego, jakie działania podejmują Uczestnicy lub mają zamiar podjąć, by oszczędzać wodę,
3 Etap– przygotowanie projektu graficznego lub makiety pojazdu przyszłości.
4 Etap– przygotowanie projektu odpowiadającego na pytanie, jak nowa technologia i technologia przyszłości, może pomóc ludziom w codziennym życiu

Przez cały okres programu pracujemy na platformie „Być jak Ignacy” korzystając z materiałów i wykonując zadania.
Organizator: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Patron honorowy: Minister Edukacji Narodowej

                                                                 Mamy nadzieję, że zostaniemy Naukową Szkołą Ignacego
                                                                 Marcelina Król
LOGO NASZEGO KOŁA NAUKOWEGO-KLASOWE TECHNOLOGIE

IGNACY ŁUKASIEWICZ