PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

Strona główna » PRÓBNA EWAKUACJA W SZKOLE

Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując procedury i  wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki udały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Pan konserwator odłączył dopływ prądu, natomiast strażacy sprawdzili, czy wszystkie osoby ewakuowały się z placówki. Nauczyciele jeszcze raz sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką i przekazali raport dyrektorowi. Pan dyrektor Piotr Fedorowicz przekazał informację strażakom o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji oraz stanie liczebności uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Dodatkowo strażacy omówili zasady bezpieczeństwa na wypadek pożaru i innych niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń oraz zasadach udzielania pomocy. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.
    Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
    Nad sprawną i bezpieczną ewakuacją czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu pod kierownictwem asp. Grzegorza Koreckiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie wraz z naczelnikiem Łukaszem Kozakiewiczem.
 
                                                                         Małgorzata Chlastawa