PASOWANIE NA UCZNIA 2018

Archiwum » 2016 2017 2018 2019 » PASOWANIE NA UCZNIA 2018

Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, uczniowie zaprezentowali  swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości. Następnie „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali na sztandar szkoły. Dyrektor Szkoły pan Piotr Fedorowicz dokonał ceremonii pasowania dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”. Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej uczniom dyplomy, a przewodnicząca Rady Rodziców pani Mariola Orsa ufundowane przez radę upominki.