NASZE SUKCESY

Archiwum » 2016 2017 2018 2019 » NASZE SUKCESY

Środki pozyskane przez szkołę:

REALIZACJA PROJEKTU FINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
,,DROGOWSKAZY DO SUKCESU W GMINIE NOWOGRODZIEC”-                           
  
projekt zakończony

  •  zajęcia dla uczniów kl.5,6 rozwijające kompetencje kluczowe z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii -3 semestry,
  • zajęcia dla uczniów klasy 4,5 i 6 z języka angielskiego wraz z posiłkiem,
  •  ,,Klub Młodych Naukowców” zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zajęcia warsztatowe,
  • wycieczka do Krakowa i Wieliczki,
  • w ramach projektu szkoła otrzymała 3 laptopy                                  z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny, tablicę multimedialną, aparat fotograficzny, wizualizer, programy multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) sprzęt o wartości  23 850 zł

REALIZACJA PROGRAMU ,,MAŁY MISTRZ”- w trakcie realizacji
  • dodatkowa 1 h zajęć w-f w klasie I,
  • bezpłatny  udział 2 klasy w 16 godzinnym kursie nauki pływania na basenie – zadanie finansowane przez Gminę Nowogrodziec 4500 zł,
  • sprzęt sportowy otrzymany przez szkołę o wartości 2 x 1500 zł razem 3000 zł

REALIZACJA PROGRAMU ,, KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”- w trakcie realizacji
  • szkoła otrzymała dotację na zakup książek w kwocie 1300 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej +260 zł dotacji z budżetu Gminy
 
DOTACJA CELOWA Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ                          NA REALIZACJĘ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ- w trakcie realizacji
  •  szkoła otrzymała 12000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogiczne