KONKURS PLASTYCZNY ,,KORALE DLA MOJEJ MAMY"

Strona główna » KONKURS PLASTYCZNY ,,KORALE DLA MOJEJ MAMY"

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego ,,KORALE DLA MOJEJ MAMY”
 
Każda mama zasługuje na najpiękniejszą biżuterię! Dzień Matki to wyjątkowy czas, kiedy możemy obdarować nasze Mamy prezentami prosto z serca. Popuść wodze wyobraźni! Stwórz najpiękniejsze korale dla swojej Mamy.
1. ORGANIZATORZY:
Świetlica szkolna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
 2. CELE:
 Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne oraz wykorzystanie różnych materiałów plastycznych
Inspirowanie tematyką Dnia Matki
Kultywowanie uroczystości wzmacniających więzi rodzinne
Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działanie plastyczne
3. ZASADY UCZESTNICTWA
 Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-VIII oraz oddziału przedszkolnego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.
Temat prac konkursowych: „Korale dla mojej mamy”
Technika wykonania pracy jest dowolna, forma przestrzenna.
 Każdą pracę należy podpisać na odwrocie: imię, nazwisko, Klasa
 4. KRYTERIA OCENY PRAC:
 -pomysłowość, technika wykonania, staranność i estetyka, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych środków plastycznych, zgodność z tematem.
Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach
  1. Klasy 0-3
  2.  Klasy 4-8
 Prace należy składać do organizatorów konkursu do 4.06.2021 r. Oceny prac dokona niezależna komisja powołana przez organizatorów.
Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca roku szkolnego 2020/2021
 
 Zapraszamy do udziału w konkursie Organizatorzy