KONKURS FOTOGRAFICZNY

Strona główna » KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs Fotograficzny Wiosna w obiektywie aparatu fotograficznego

Regulamin
 
  1. Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie
  2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski.
  3. Osoba odpowiedzialna: Opiekun Samorządu Uczniowskiego Ewelina Szuter.
  4. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji budzącej się do życia przyrody, jej dokumentowania,  a także spędzanie czasu na łonie natury.
      Wiosna jest czasem, kiedy przyroda budzi się do życia i można zaobserwować cuda fauny i flory oraz piękne miejsca w naszym otoczeniu. Uczestników konkursu chcemy zachęcić do odnalezienia takich skarbów, jakie dała nam Matka Natura. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce, obiekt w naszej miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury (roślina, zwierzę, krajobraz).
Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I-IV
  • uczniowie klas VI-VIII
 
Uczestnik konkursu ma przedstawić kolaż fotografii przedstawiających wiosnę, niezwykłego miejsca, obiektu lub przyrody. Fotografia powinna być wykonana na terenie miejscowości Gierałtów.
  1. Prace konkursowe należy wysłać na email ewelina.szuter@outlook.com do 31 marca 2021 r.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 kwietnia 2021r.
  3.  Na zwycięzców czekają nagrody.
 https://www.canva.com/design/DAEXf_f5HME/Fc4TqGGP8BEwoeqre3zeGA/view?utm_content=DAEXf_f5HME&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink