KONKURS

Strona główna » KONKURSW roku 2020 mija 190 - ta rocznica wybuchu Powstania Listopadowego.
W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe - zryw niepodległościowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy, który rozpoczęli warszawscy podchorążowie i lud stolicy. Jego celem było odzyskanie niepodległości. To wówczas kilka pokoleń walczyło o wolność naszej ojczyzny. Dziś warto przypomnieć ten wysiłek
i poświęcenie naszych przodków. Tym bardziej, że wielu z nich nie doczekało upragnionej wolności, ale wierzyli, że ich wysiłek nie pójdzie na marne, a Polska znów powstanie i będzie wolna. Zważywszy na wagę kształtowania postaw patriotycznych i szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń zapraszamy uczniów klas VII – VIII naszej szkoły do udziału
w konkursie wiedzy o powstaniu listopadowym. Zakres tematyczny obejmował będzie: sytuację na ziemiach polskich przed wybuchem powstania, wybitnych dowódców, walki powstańcze, skutki powstania oraz ziemie polskie po powstaniu listopadowym. Dla uczniów w/w klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus zostanie przesłany specjalny link do zadań konkursowych, które będzie można rozwiązać w terminie do dnia 4 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie szkoły. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
                                                              Amelia Półtoranos