Klasa VIII

Zdalne nauczanie  » Klasa VIII

Fizyka 17.06.2020 r.
 

Temat: Krótkowzroczność i dalekowzroczność
Proszę na podstawie podręcznika str. 264 i 265 napisać krótką notatkę.


Język angielski 10.06 2020 - 25.06.2020 r.


10.06.2020
Witaj,
Dziś poznamy sposoby wyrażania czasu przyszłego. Aby wyrazić czynności przyszłe, należy tylko dopisać przed czasownikiem WILL. Prawda, że proste?
1. Przeanalizuj tabelkę na str.82.
 Zwróć uwagę, jak tworzymy przeczenia: won’t= will +not.
Pytamy odwracając kolejność: Will you come? Czy przyjdziesz?

12.06.2020
Witaj,
 Topic: Recycling materials. – recykling.
1. Dziś rozmawiamy o ekologii.
Dopasuj słownictwo do obrazków (str.83)
Skorzystaj ze słownika, jeśli nie znasz znaczeń.
2. Wykonaj zad.3/ str.83. (dopasuj połówki zdań).

 15.06.2020
Witaj,
Dziś poznamy I okres warunkowy. (str.85)
Gdy mówimy o I okresie warunkowym, mamy na myśli zdania, w których ktoś stawia nam warunek możliwy do spełnienia, np. Jeśli posprzątasz pokój, wyjdziesz na imprezę.
If you clean your room, you will go to the party.
Zwróć uwagę, że mimo iż pozornie obie części zdania odnoszą się do przyszłości, zdanie po IF jest ZAWSZE W CZASIE PRESENT SIMPLE!
1. Przeanalizuj tabelkę na str.85.

 22.06.2020
Witaj,
Dziś utrwalamy I okres warunkowy.
Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=-3y6G8Pujcw

KLASA VIII/ 25.06.2020
Witaj,
To już ostatnie spotkanie. Życzę Wam wspaniałych wakacji i spełnienia marzeń i powodzenia w nowej szkole.
I wish you great holidays! And to make your dreams come true!
Na koniec naszej przygody z językiem angielskim, obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtAFizyka 10.06.2020 r.

Kontynuacja tematu z poprzedniej lekcji o soczewkach
Kto jeszcze nie napisał notatki proszę uzupełnić do poniedziałku.


Fizyka 09.06.2020 r.
 

Temat: Poznajemy soczewki skupiające i rozpraszające

Na podstawia podręcznika str. 254 – 257 proszę napisać notatkę , która ma zawierać:
1. Co to jest soczewka i ich rodzaje
2.Przejście promieni przez soczewkę skupiającą
3.Przejście promieni przez soczewkę rozpraszającąDoradztwo zawodowe z dn. 09.06.2020 r. do 24.06.2020 r - dokument w załączniku na dole strony.

Zadania z chemii – wykonanie do końca roku szkolnego.
Termin : 24.06.2020r.
 

Klasa 8
Proszę opracować temat z podręcznika:
1. Rozdział 35 – Tłuszcze  . Zad.1 /195
2. Rozdział 36 – Białka .   Zad . 1/201                                                                                                   3. Rozdział 37   - Sacharydy. Zad.1,2/203                                                                                                                              
4. Rozdział 38  - Glukoza i fruktoza. Zad. 1/207                                                                      
5. Rozdział 39 – Sacharoza. Zad.1/211                                                                                                                      
6. Rozdział 40 – Skrobia i celuloza. Zad.1/217                                                                                                                                                     
Polecam   posłuchać  tłumaczenia   na kanale you tube  Pana Belfra        
 https://youtu.be/OlZsSCmWsKY  -                                                                                                                      
Notatka do zeszytu.  Zadania proszę wykonać w zeszycie.  Nie odsyłać.  
Pozdrawiam. K. Zając    


WDŻ 04.06.2020 r.
Temat: AIDS. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną w załączniku na dole strony.Język angielski  02.06.2020

Witaj,
  Dziś rozpoczynamy nowy rozdział: Your future, our future. – życie rodzinne i towarzyskie.
1. Zapisz powyższy temat w zeszycie.
2. Zapisz uzupełnione wyrażenia w zeszycie (zad.1/ str.80).
Skorzystaj ze słownika.
 
 
Karolina Jackowska
englishmaker@op.pl

Fizyka 03.06

Temat: Omawiamy zwierciadła płaskie i kuliste

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ
Proszę na podstawie filmu zrobić krótką notatkę:
1.Co to jest zwierciadło?
2.Zwierciadło płaskie rysunek i cechy obrazu w nim otrzymywanego
3.Zwierciadła sferyczne – rodzaje


DORADZTWO ZAWODOWE KL VIII 03.06.2020
Temat:  Autoprezentacja
Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności autoprezentacji,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji
 • uświadomienie uczniom znaczenia komunikacji werbalnej (odpowiedzi na pytania) w kontakcie z pracodawcą.
Moja prezentacja
 1. Chciałbym pracować (wpisz nazwę stanowiska pracy):
 2. Jestem uczniem, będę pracownikiem, czyli kilka słów o mnie (przedstaw się, wymień swoje mocny strony, chwal się)
 3. To, co umiem robić najlepiej (główne umiejętności)
 4. Moja wiedza (przedmiotowa, zawodowa. pozaszkolna)
 5. Moje osiągnięcia ( w szkole i poza nią)
 6. Moje doświadczenia (praktyki, prace sezonowe, prace dorywcze, działalność w organizacjach, praca w charakterze wolontariariusza).
Zastanów się nad pojęciami: „kwalifikacje zawodowe”, „kompetencje” i „predyspozycje zawodowe”.  Odpowiedz na pytania: 
 1. „Jaką rolę odgrywają predyspozycje zawodowe, kompetencje i kwalifikacje zawodowe w podjęciu pracy na określonym stanowisku pracy?”
 2. „Czy osoba, która  posiada określone kwalifikacje zawodowe, będzie osobą kompetentną?” 
 
Zadanie – proszę o przygotowanie i przeprowadzenie w domu autoprezentacji do wybranej przez siebie pracy. Życzę powodzenia.


DORADZTWO ZAWODOWE KL VIII 02.06.2020

Temat: Rozmowa kwalifikacyjna

Cel ogólny:
 • nazywa etapy rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wymienia podstawowe elementy dobrej autoprezentacji,
 • wie, jak przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem specyfiki firmy.
Odpowiedz na pytanie? Jak się przygotować i zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej?
-
-
-
Obejrzyj film  rozmowa kwalifikacyjna np. https://www.youtube.com/watch?v=yTnG4q6rcN0
Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
Zapraszam do odegrania scenki w domu np. z rodzicami.
Jedna osoba np. mama wcieli się w rolę pracodawcy - jej zadaniem będzie przeprowadzenie z tobą rozmowy kwalifikacyjnej, a ty wcielisz się w rolę kandydata do pracy – (wybierz sobie zawód i do jakiej pracy się starasz)
Zastanów się i przedyskutuj z mamą:
 • Jakie wrażenia wywarł kandydat (sposób przywitania, zajęcie miejsca, wygląd zewnętrzny, utrzymanie kontaktu wzrokowego? 
 • Jakie komunikaty można było odczytać z „mowy ciała”?
 • Jak przebiegała rozmowa? (czy rozmówca swobodnie udzielał odpowiedzi na pytania, czy rozmówca trafnie udzielał odpowiedzi na pytania, czy kandydat zadawał pytania?
 Napisz trzy wnioski lub refleksje z rozmowy z przyszłym pracodawcą.
-
-
-
Polecam uczniom wykonanie testu: „Sprawdź, czy jesteś przygotowany do wywiadu” wg    (WWW.jober.pl) – ( Załącznik nr 2). 
 
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:
 • stawianie się na rozmowę w towarzystwie osoby postronnej (koleżanka, kolega),
 • nieprzestrzeganie standardów biznesowych – sformalizowany ubiór, wyłączony telefon komórkowy,
 • niepunktualne stawienie się na rozmowę; za późno lub zdecydowanie za wcześnie,
 • „zapomnienie” podstawowych informacji takich jak: nazwisko osoby, z którą odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, czy nazwa stanowiska o które kandydat się ubiega,
 • nieznajomość firmy, w  której kandydat stara się o miejsce pracy (zadanie pytania:
„a czym właściwie zajmuje się firma?”)
 • odwołanie terminu spotkania w tzw. ostatniej chwili lub rezygnacja z ubiegania się o stanowisko pracy bez uprzedniego powiadomienia,
 • pobieżne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • drastyczne zawyżanie lub zaniżanie poziomu znajomości języka obcego lub innych kwalifikacji zawodowych,
 • „rozszerzenie” zakresu obowiązków wykonywanych w poprzednich miejscach pracy,
 • podawanie bardzo oryginalnych zainteresowań, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.
ABY DOBRZE WYPAŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ:
Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej! Od rozmowy kwalifikacyjnej zależy nie tylko to, czy dostaniesz się do pracy, ale i to na jakich warunkach będziesz pracować
 • przygotuj wcześnie teczkę z najważniejszymi dokumentami (CV, list motywacyjny, wszelkie referencje i certyfikaty),
 • dowiedz się jak najwięcej o firmie, w której starasz się o pracę oraz postaraj się poznać nazwisko osoby z którą będziesz przeprowadzał rozmowę kwalifikacyjną,
 • przyjdź na rozmowę 5 minut wcześniej, aby mieć pewność, że nie wpadniesz na spotkanie zgrzany, dyszący czy też w biegu,
 • przed rozmową weź 3-5 spokojnych, głębokich oddechów, które pozwolą  ü Ci wyrównać pracę serca i opanować ciało.
 • twój wygląd jest twoją wizytówką, pamiętaj więc o odpowiednim stroju – schludnym i eleganckim,
 • bądź kulturalny, przedstaw się imieniem i nazwiskiem, poczekaj aż twój rozmówca wyciągnie do Ciebie pierwszy rękę,
 • nie siadaj nieproszony, 
 • przyjmij odpowiednią postawę- pierwsze wrażenie ma wpływ na dalszą część rozmowy; pamiętaj aby witając się z rekrutem przyjąć wyprostowaną postawę i nawiązać kontakt wzrokowy,
 • uśmiech jest zawsze mile widziany, 
 • zwróć też uwagę, w jaki sposób podajesz rękę i jak ściskasz dłoń - umiarkowanie mocny i pewny uścisk ręki pokazuje Cię jako osobę pewną siebie, zdecydowaną i przygotowaną,
 • mów zawsze prawdę,
 • nie krytykuj  poprzednich pracodawców lub kolegów, 
 • pozwól pracodawcy prowadzić rozmowę,
 • podziękuj rozmówcy za czas, który Ci poświęcił.
PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PRACODAWCÓW:
 • Jakie Pan/Pani ma wykształcenie/kwalifikacje zawodowe?
 • Jakie Pan/Pani posiada doświadczenie zawodowe?
 • Dlaczego wybrał/a Pan/Pani akurat ten zawód?
 • Dlaczego Pan/Pani chce pracować w naszej firmie? ü Co Pan/Pani wie o naszej firmie?
 • Jakie ma Pan/Pani plany na przyszłość (za kilka lat)?
 • Jakie ma Pan/Pani hobby?
 • Proszę wymienić swoje trzy zalety i trzy wady,
 • Jak wygląda Pana/Pani miejsce pracy (biurko)?
 • Czy woli Pan/Pani pracę w grupie czy na samodzielnym stanowisku?
 • Jakie są Pana/Pani oczekiwania finansowe?
 • Jaką rolę Pan/Pani najchętniej pełniłby/aby w zespole?
 • Co najbardziej motywuje Pana/Panią do pracy?
 • Czego nauczył/a się Pan/Pani po ostatnio poniesionej porażce?
 • Jakie w ostatnim czasie odniósł/odniosła Pan/Pani sukcesy?
 • Wykonywanie jakich zadań sprawia Panu/Pani największą satysfakcję?
 • Czego najbardziej obawia się Pan/Pani w nowej pracy? ü W jakim stopniu jest Pan/Pani dyspozycyjny/a?
 • Czy ma Pan/Pani jakieś dodatkowe pytania?
PRZYKŁADOWE PYTANIA, KTÓRE MOŻESZ ZADAWAĆ PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ:
 • Jakie możliwości rozwoju daje firma?
 • Jaki będzie zakres moich obowiązków, co będzie je stanowiło?
 • W jaki sposób pracownik jest oceniany i promowany w firmie?
 • Jak wygląda program rozwoju i szkoleń pracowników w firmie?
 • Jakie są cele firmy na najbliższe lata (np. 5  lat)?
 • Jakie wymagania są stawiane nowemu pracownikowi?
 • Jak wygląda dzień pracy na stanowisku, którym jestem zainteresowany/a?
 
Załącznik   Pytania zadawane kandydatom do pracy:
 1. Co spowodowało, że odniósł Pan sukces w zawodzie?
 2. Proszę opisać typowy dzień.
 3. Jaki był Pana temat pracy dyplomowej?
 4. Dlaczego chce Pan u nas pracować ?
 5. Jakie ma Pan doświadczenie zawodowe w zakresie oferowanego stanowiska?
 6. Co w pańskiej pracy jest, Pana zdaniem, najistotniejsze?
 7. Czy gotów jest Pan pojechać wszędzie tam, gdzie firma Pana wyśle?
 8. Co się Panu podobało w ostatnim miejscu pracy?
 9. Które z dotychczasowych miejsc pracy najmniej Panu odpowiadało?
 10. Czego nauczył się Pan w poprzednich miejscach pracy?
 11. Jak długo chciałby Pan u nas pracować?
 12. Co chciałby Pan robić za kilka lat?
 13. Czy potrafi pracować Pan pod presją?
 14. Co jest Pana najmocniejsza stroną?
 15. Jakie cechy Pana wyróżniają?
 16. Co Pana w tej pracy najbardziej interesuje?
 17. Dlaczego powinienem Pana zatrudnić?
 18. Co może Pan dla nas zrobić takiego, czego nie potrafią inni?
 19. Od jak dawna szuka Pan pracy?
 20. Jaką książkę czytał Pan ostatnio?
 21. Czy był Pan kiedykolwiek zwolniony z pracy?
 22. Proszę opowiedzieć mi o sobie!
 23. Jak układa się Pana współpraca z różnymi ludźmi?
 

Załącznik nr 2  Wykonaj poniższy test

Test sprawdzający stopień przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej 
(wg www.jober.pl)
Ustosunkuj się do stwierdzeń poniżej. Zakreśl odpowiedź, która wydaje Ci się właściwa.
 1. Na rozmowę "najbezpieczniej" ubierać się oficjalnie
  1. Prawda
  2. Fałsz
 2. Które z poniższych stwierdzeń nie jest odpowiednią strategią przygotowywania się do wywiadu?
  1. Zbieraj jak najwięcej informacji o firmie
  2. Przygotuj odpowiedzi na potencjalne pytania
  3. Przygotuj kopie CV, zabierz ze sobą listy referencyjne
  4. Przygotuj pytania dotyczące wynagrodzenia i innych korzyści płynących z pracy w firmie
 3. Spełniając większość wymagań zawartych w ogłoszeniu o pracę można być pewnym otrzymania propozycji pracy. a) Prawda
b) Fałsz
 1. Która część wywiadu jest najważniejsza?
  1. Początek (pierwsze minuty)
  2. Udzielanie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
  3. Koniec (ostatnie minuty)
  4. Cały wywiad
 2. Na ile wcześniej, przed planowaną godziną wywiadu, warto pojawić się w siedzibie pracodawcy?
  1. Godzinę wcześniej
  2. 30 minut wcześniej
  3. 10 minut wcześniej
  4. 1 minutę wcześniej
 3. Co może nam zagwarantować sukces w trakcie rozmowy?
  1. Miły uśmiech, świeży oddech, odpowiednio dobrane perfumy i woda po goleniu
  2. Nawiązywanie kontaktu wzrokowego, okazywanie entuzjazmu, płynne wyrażanie myśli
  3. Świeży oddech, miły uśmiech, nawiązywanie kontaktu wzrokowego
  4. Optymistyczne nastawienie, świeży oddech, profesjonalny wygląd
 4. Jakiej odpowiedzi oczekuje osoba rekrutująca gdy zadaje pytanie "proszę mi powiedzieć coś o sobie?".
  1. 10 minutowej opowieści o naszym życiu od urodzenia aż do teraz
  2. Zwięzłej i treściwej odpowiedzi zawierające informacje o naszym życiu zawodowym celach zawodowych i motywacji do pracy
  3. Rozwlekłej informacji o naszych ostatnich wakacjach
  4. Krótkiej odpowiedzi na temat naszego życia
 5. Jak powinno się odpowiedzieć na pytanie "Gdzie chciał(a)by Pan/Pani pracować  za 5 lat?"
  1. Chciałbym być zadowolony z tego kim jestem i praca, którą będę wykonywał powinna być odzwierciedleniem tego
  2. Za 5 lat chciałbym zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą
  3. Chciałbym nadal pracować w Państwa firmie na stanowisku, które będzie miało istotny wkład w odnoszenie sukcesu przez firmę
  4. Chciałbym mieć stałe źródło dochodu, z którego będę zadowolony który pozwoli mi być osobą niezależną.
 6. Jaka jest najlepsza odpowiedź na pytanie: "Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?"
  1. Państwa firma cieszy się dużym uznaniem na rynku z powodu wysokiej jakości produktów i satysfakcji klientów dlatego chciałbym wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w przyczynianiu się do dalszego sukcesu firmy
  2. Państwa firma cieszy się dużym uznaniem na rynku dlatego podjęcie pracy tutaj byłoby dla mnie ciekawym doświadczeniem zawodowym
  3. Jestem zadowolony z faktu, że Państwa firma znajduje się 5 minut drogi od mojego domu
  4. Chęć podjęcia pracy w Państwa firmie wynika z wysokich zarobków jakie
Państwo oferujecie oraz z bogatego pakietu socjalnego
 1. Odpowiadając na pytania powinno się powoływać tylko na doświadczenia, które zdobyliśmy w aktualnej pracy a) Prawda
b) Fałsz
 1. Czy powinno się negatywnie wyrażać o swoim przeszłym bądź aktualnym pracodawcy? a) Prawda
b) Fałsz
 1. Jeżeli pracodawca pyta się "czy ma Pan/Pani jakieś pytania" zawsze powinniśmy udzielić odpowiedzi na to pytanie a) Prawda
b) Fałsz 
 1. Pod koniec wywiadu zawsze powinniśmy się dowiedzieć jaki będzie następny etap a) Prawda
b) Fałsz
 1. Po powrocie do domu z wywiadu należy:
  1. Zrelaksować się i cieszyć z wywarcia dobrego wrażenia na rozmówcy.
  2. "Roztrząsać" odpowiedzi, wyrzucać sobie, że mogliśmy odpowiedzieć lepiej.
  3. Zacząć pisać list, w którym dziękujemy za przeprowadzone interview.
  4. Porzucić swoją dotychczasową pracę, ponieważ jesteśmy przekonani, że na pewno zostaniemy zatrudnieni.
Policz poprawnie udzielone odpowiedzi zgodnie z poniższą tabelką:
 
Nr pytania Prawidłowa odpowiedź Uzasadnienie
1. A Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy wyglądać profesjonalnie. Najbezpieczniejszy jest ubiór formalny, oficjalny. Jednak tak naprawdę to w co się ubierzemy zależy od rodzaju firmy do której aplikujemy. Istnieje wiele firm, w których strój formalny nie jest wymagany np. agencje reklamowe. Przed rozmową warto jednak zasięgnąć opinii na temat ubioru. Gdy nie jesteśmy pewni czy strój
    nieformalny będzie mile widziany należy wybrać strój formalny
2. D Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy rozmawiać na temat zarobków. Na ten temat trzeba rozmawiać, należy tylko zadać pytanie w odpowiednim momencie. Na pewno nie powinno się zaczynać rozmowy od tematu wynagrodzenia, warto poczekać aż temat rozpocznie osoba prowadząca wywiad
3. B Często zdarza się, że osoba, która ma idealne CV, podczas rozmowy nie wypada najlepiej. Spełnianie większości wymagań gwarantuje nam tylko tyle, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną natomiast w żadnym przypadku nie jest gwarantem otrzymania pracy. Dlatego zawsze warto przygotować się do interview.
4. D Należy     być     skoncentrowanym    podczas     całego      wywiadu.
Oczywiście pierwsze minuty są bardzo ważne, ponieważ wtedy rekruter tworzy przekonania na nasz temat. Powstaje wtedy tzw. pierwsze wrażenie i niestety często ostatnie. Osoba przeprowadzająca wywiad w trakcie pierwszych minut ocenia nas na podstawie wyglądu, sposobu zachowania - pewności siebie, stopnia opanowania stresu itp. Jednak nie jest to najważniejsza i decydującą część
5. C Najlepiej przyjść około 15 - 10 minut wcześniej. Taki zapas czasu
zabezpiecza       nas       przed       niespodziewanymi         sytuacjami 
(np. spóźniony autobus, zepsuta winda). Nie warto przychodzić godzinę wcześniej, ponieważ w trakcie czekania na rozmowę będziemy się niepotrzebnie denerwować. Oczywiście przychodzenie na "ostatni moment" powoduje, że w rezultacie możemy się spóźnić. Pamiętaj, że przed rozmową warto sprawdzić, czy wiemy gdzie znajduje się siedziba pracodawcy i jak długo zajmie nam dotarcie. Unikniemy w ten sposób spóźnienia
6. B Najlepsza odpowiedź to B jednak pozostałe warianty również są istotne
7. B Pytanie "proszę mi powiedzieć coś o sobie" to jedno z najczęściej zadawanych pytań w trakcie wywiadu. Jest to dobry sposób dla osoby rekrutującej na poznanie kandydata. Jednak bardzo często
 
    osoby poszukujące pracy odpowiadają na to pytanie nieprawidłowo. Odpowiedź na to pytanie powinna trwać około 2 minut. Powinno się opisywać te doświadczenia, które udowodnią, że jesteśmy idealnym kandydatem na to stanowisko.
Nie powinno się natomiast opowiadać o życiu prywatnym
8. C Jest to najlepsza odpowiedź na to pytanie. Nawet jeżeli planujemy otworzenie własnej działalności gospodarczej nie warto informować o tym fakcie pracodawcę. Na pewno nie ułatwi nam to otrzymania propozycji pracy.
Należy pamiętać że w trakcie wywiadu należy być szczerym i nie dopuszczalne jest koloryzowanie i kłamanie. Jednak, gdy pytania dotyczą hipotetycznej sytuacji w przyszłości, odpowiedź powinna uzasadniać dlaczego jesteśmy idealnym kandydatem na to stanowisko. Odpowiedź, że za 5 lat zamierzamy pracować gdzie indziej może nas zdyskwalifikować
9. A W odpowiedzi na to pytanie ważne jest podkreślenie reputacji firmy, osiągnięć, wysokiej jakości usług. Warto tutaj wykorzystać wiedzę na temat firmy. Należy podkreślać co firma zyska dzięki zatrudnieniu naszej osoby, a nie to co my zyskamy pracując w danej firmie
10. B Byłoby idealnie gdybyśmy mieli zawsze możliwość odwołania się do przykładów z pracy zawodowej. Jednak nic się nie stanie jeżeli posłużymy się zdobytym doświadczeniem w innych dziedzinach życia. Na przykład zapytani o pracę zespołową możemy odwołać się do czasu nauki w szkole bądź do działalności w różnego rodzaju stowarzyszeniach. Najważniejsze jest to czego przez dane doświadczenie nauczyliśmy się, jak organizujemy pracę, jakie wyciągamy wnioski itp.
11. B Nigdy nie wyrażaj się negatywnie o swoim przeszłym bądź obecnym pracodawcy. Zawsze staraj się wyrażać pozytywnie. Jeżeli nie możesz powiedzieć nic pozytywnego, to lepiej nie wypowiadać się wcale na ten temat
12. A Często osoba, która nie zadaje pytań, jest odbierana jako niezainteresowana podjęciem pracy w firmie. Dlatego warto zadać
    jedno/dwa pytania, nawet wtedy gdy wydaje się nam, że znamy już odpowiedź na wszystkie pytania
13. A Zawsze powinniśmy się dowiedzieć jaki będzie następny etap i kiedy można spodziewać się odpowiedzi
14. C Po zakończonej rozmowie warto wysłać do pracodawcy list z podziękowaniem za poświęcony czas. Warto podkreślić, że nadal jesteśmy zainteresowani ofertą i przypomnieć swoje dane kontaktowe
 
Wyniki:
Ilość poprawnych odpowiedzi:
14 – 13: Jesteś bardzo dobrze przygotowany do wywiadu.
12 –11: Jesteś dobrze przygotowany do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. 
Jednak możesz jeszcze raz przemyśleć strategię udzielania odpowiedzi.
10 – 9: Powinieneś spędzić trochę czasu nad przygotowaniem się do interview.
9 i mniej: Twoja wiedza na temat wywiadu jest niewystarczająca. Koniecznie poświęć czas na dobre przygotowanie się. Inaczej rozmowa może okazać się nieskuteczna.


Biologia 23 czerwca

Temat: Sprawdzian z działu Człowiek a środowisko.
 Rozwiąż test na platformie edunect.

Biologia 16 czerwca

Temat: Człowiek a środowisko – utrwalenie wiadomości.
Zajrzyj na platformę edunect.