Klasa VII

Zdalne nauczanie  » Klasa VII

Fizyka

Temat: Rozwiązywanie zadań – energia potencjalna i kinetyczna
https://www.youtube.com/watch?v=bY47tv5Crk8
Film przypomni o energii potencjalnej, w zeszycie proszę rozwiązać zadanie 1


Fizyka 17.06.2020 r.

Temat: Zasada zachowania energii mechanicznej
Proszę na podstawie podręcznika str. 215 napisać krótką notatkę.


Język angielski 10.06.2020 r. do 25.06.2020 r.
 

10.06.2020 r.
 Witaj,
 Dziś rozpoczynamy czasowniki nieregularne w czasie Past Simple.
1. Wykonaj zad. 1/ str.83.
Przetłumacz czasowniki  i dopisz formy przeszłe.
Czas przeszły (past simple) generalnie tworzymy dodając do czasownika końcówkę – ed.
Ale jest też cała grupa wyjątków i ich musimy nauczyć się na pamięć.
 
 
12.06.2020

 
 Na poprzedniej lekcji dowiedziałeś się, że czasowniki w czasie przeszłym bywają nieregularne. Jednak jest też cała grupa czasowników regularnych, do których należy dodać końcówkę -ed.
1. Wykonaj zad.1/ str.85
2. Wykonaj zad.2. Nie odsyłaj, ale przechowaj do czasu, gdy się spotkamy, ponieważ będziemy o tym mówić po wakacjach.

 15.06.2020
 
  1. Wykonaj zadanie 4/ str.85.
Uzupełniamy zadanie formami zarówno Irregular oraz Regular (-ed).

 

 22.06.2020

Dziś poznamy sporty olimpijskie. Nadchodzą wakacje, więc miło będzie pomyśleć o aktywnościach sportowych.

1.Posłuchaj nagrania do zadania 1/ str.92.

2.Jakie dyscypliny widzisz na zdjęciu?

3. Przerysuj tabelę z zad.4/ 92

  25.06.2020

 Czas się pożegnać i życzyć udanych wakacji!
Obejrzyj filmik o wakacjach: MY SUMMER VACATION!
Życzę Wam udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!
I wish you great holidays! See you in September!

https://www.youtube.com/watch?v=V_BnhRJmxtA

Fizyka 10.06.2020 r. 

Temat: Omawiamy rodzaje energii mechanicznej
Na podstawie podręcznika str. 209-210 proszę napisać krótką notatkę o rodzajach energii mechanicznej jej jednostkach oraz przykładach ciał, które taką energię posiadają.

 

Muzyka 10.06.2020r. 24.06.2020r.

Temat: High school musical


Proszę Was o obejrzenie amerykańskiego filmu musicalowego High school musical. Jest to praca na 2h lekcyjne.
https://www.youtube.com/watch?v=atLtsLbIgCk


Fizyka 09.06.2020 r.

Temat: Omawiamy rodzaje energii mechanicznej

Na podstawie podręcznika str. 209-210 proszę napisać krótką notatkę o rodzajach energii mechanicznej jej jednostkach oraz przykładach ciał, które taką energię posiadają.


Doradztwo zawodowe z dn. 09.06.2020 r. do 24.06.2020 r. - dokument w załaczniku na dole strony.

Zadania z chemii – wykonanie do końca roku szkolnego.


Proszę opracować temat z podręcznika:
1. Rozdział 32 – Stężenia procentowe roztworów.    Zad 1,2/191
2. Rozdział  33  - Tlenki metali i niemetali. Zad. dom. 1/201
3. Rozdział  34 – Elektrolity i nieelektrolity . Zad. dom. 1/208
4. Rozdział 35 - Wzory i nazwy wodorotlenków. Zad. dom. 2/210
5.Rozdział 36 – Wodorotlenek sodu i potasu. Zad. dom. 1/215
6. Rozdział  37 – Wodorotlenek wapnia . Zad. dom 1/218
7. Rozdział  38 – Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.
8. Rozdział 39 - Proces dysocjacji  jonowej zasad. Zad.dom.1/224

Notatka i zadania do zeszytu. Nie odsyłać zadań.                                                                               Proszę o solidne notatki, zwłaszcza z działu: Tlenki i wodorotlenki.    W notatkach o wodorotlenkach sodu, potasu i wapnia, proszę uwzględnić :  1.Budowa cząsteczki  2.Reakcje otrzymywania  3. Właściwości
4. Zastosowania.  Notatki te będą potrzebne w klasie 8.  Doświadczenia pokażę na lekcjach.                                                                                                                                                                                                                                     Pozdrawiam. Krystyna Zając. 


WDŻ 04.06.2020 r.
Temat: Uzależnienia behawioralne. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną w załączniku na dole strony.MUZYKA  03.06.2020r.

Temat: Na estradzie - pop, rock, muzyka rozrywkowa. 


Proszę przeczytać lekcję w podręczniku str.151
Wszystko zaczęło się wraz z rozwojem techniki i wynalezieniem sprzętu nagłaśniającego. W drugiej połowie XX w. królował w Ameryce rock and roll i królem tego gatunku muzycznego był Elvis Presley. Bardzo popularnym zespołem w początkach kształtowania się muzyki rockowej był The Beatles, a później The Rolling Stones i inne. Zachęcam do posłuchania tej przyjemnej muzyki.

PLASTYKA 05.06.2020r.

Temat: Sztuka pierwszej połowy XX w. Cd.


Jednym z gatunków był kubizm, którego przedstawicielem był Pablo Picasso i inni. Proszę zapoznać się z jego twórczością, obrazami   i pojęciem kubizmu. Praca o dowolnym temacie będzie polegała na zgeometryzowaniu elementów umieszczonych na pracy. Wszystko przedstawiamy za pomocą brył lub figur geometrycznych. Pracę możemy wykonać pastelami lub ołówkiem i przesłać ją na mojego maila do 19 czerwca.

 Język angielski: 02.06.2020

 Witaj,
Dziś poznamy czasownik TO BE w czasie Past Simple, czyli w przeszłym prostym.
1. Przepisz i naucz się form z tabelki na str.82.
2. Wykonaj zad.1/ 82
3. Wykonaj zad.2/ str.82
Odeślij zadania. Zadania niewysłane do końca tygodnia będą skutkować wystawieniem oceny niedostatecznej.
 
Karolina Jackowska
e-mail: englishmaker@op.pl

Fizyka 03.06.2020 r.


Temat: Poznajemy moc jej jednostki i wzór
Znamy już wielkość fizyczną, która nazywa się praca, dzisiaj czas na drugą – moc
https://www.youtube.com/watch?v=vo-frne8Faw
Proszę na podstawie filmu napisać krótką notatkę, która ma zawierać:
1.Co to jest moc
2.Wzór na moc i jednostka
3.Przykłady urządzeń i ich moce


DORADZTWO ZAWODOWE KL. VII 03.06.2020
 
Temat: Predyspozycje psychiczne i zdrowotne w kontekście wyboru zawodu.
Co mnie naprawdę pasjonuje. Style uczenia się.
Cele:
Poznawcze:
• Uczeń zna i rozumie rolę zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu
• Uczeń rozumie konieczność planowania swojego wykształcenia w celu uzyskania wymarzonego zwodu
Kształcące:
• Zapoznanie uczniów z rolą aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy jako istotnego czynnika wyboru zawodu
• Uczeń potrafi określić swoją osobowość zawodową zgodnie z koncepcją Johna Hollanda
• Uczeń potrafi określić predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodów: policjant, operator koparki, fryzjer, lekarz
Wychowawcze:
• Rozbudzanie wyobraźni , pomysłowości na temat swojej przyszłości zawodowej
• Uczeń jest przygotowany do świadomego i odpowiedzialnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej

Powinniśmy szukać pracy zgodnie z naszymi cechami osobowości , co jest niezbędne do osiągnięcia satysfakcji zawodowej. Dodatkowym czynnikiem jest także aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu należy sprawdzić informacje dotyczące zawodów przyszłości , tego w jakich zawodach jest najwięcej bezrobotnych , a w jakich najmniej.
Zastanówcie się i wpiszcie:
• Jak uważacie jakie są zawody przyszłości?
………………………………………………………………………………………………..
• Które zawody według Was znikną z rynku pracy?
…………………………………………………………………………………………………

Predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania zawodów.
Proszę wypisać predyspozycje i przeciwwskazania do wykonywania określonych zawodów : policjant, operator koparki, fryzjerka, lekarz, rolnik.

zawód predyspozycje przeciwwskazania
policjant    
operator koparki    
fryzjerka    
lekarz    
rolnik    


 

DORADZTWO ZAWODOWE KL VII 02.06.2020

 

Temat Jakie są moje mocne i słabe strony. Samoocena a jakość życia.

 

Cele:  uświadomienie znaczenia wiedzy o samym sobie, określenie swoich mocnych i słabych stron, uwzględnianie wiedzy o sobie w procesie planowania kariery zawodowej.

Moje mocne strony (proszę wypisać)

Jakie mam zdolności?

.................................................................................................................

Które zadania wykonuję najlepiej? W czym czuję się naprawdę dobry?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Co mnie najbardziej interesuje?

....................................................................................................................................................

Które z moich cech uważam za najlepsze?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Za co lubią mnie inni? Co we mnie cenią?...................................................................................

Co uważam za moje największe osiągnięcie?..............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Moje słabe strony (proszę wypisać)

Jakich zdolności mam najmniej?..................................................................................................

Które zadania nie wychodzą mi zbyt dobrze? Co jest dla mnie trudne do wykonania?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jakich zadań nie lubię wykonywać?........................................................................................

Co mnie najmniej interesuje?....................................................................................................

Za którymi z moich cech nie przepadam?...................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie moje cechy najbardziej przeszkadzają innym?.........................................................................................................................................

Nad czym powinienem popracować?..........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. Proszę również zastanowić się i wypisać na karcie co kojarzy się wam z pojęciem

„wartość, wartości”

a)

b)

c)

d)

e)

 i w jaki sposób można realizować te wartości poprzez pracę zawodową

a)

b)

c)

d)

e)

A teraz zastanów się jakie zawody pozwalają  na realizację określonych wartości i wypisz kilka z nich

……………………………………………………………………………………………….

25 czerwca
Temat: Uzależnienia.
Przeczytaj temat w podręczniku i wykonaj zadania. https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia/D1raxyg07Biologia 24 czerwca
Temat: Choroba – zaburzenie homeostazy.
Przeczytaj temat w podręczniku i wykonaj zadania. https://epodreczniki.pl/a/zdrowie-i-choroby/D19gvfhe1