Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

Harmonogram uroczystości, konkursów, imprez turystycznych i kulturalnych oraz spotkań 
i konsultacji nauczycieli z rodzicami
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie              
     na rok szkolny 2020/2021
 
 
 
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE (odbywają się w klasach)
Nazwa uroczystości Termin Odpowiedzialni
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r. Piotr Fedorowicz
Dzień Przedszkolaka 20 września 2020 r. Ewa Duch
Dzień Języków 26 września 2020 r.
  1. Małek-Jakubczyc
Dzień Papieski 23 października 2020 r.
  1. Piwowarska
Pasowanie na ucznia kl. I 15 października 2020 r. Agnieszka MIchnej-Feuerstein
11 Listopada 10 listopada 2020 r. Wszyscy nauczyciele,                                    A. Półtoranos
Boże Narodzenie 22 grudnia 2020 r. Alicja Wołkowska,                           Agnieszka Jaworska
Dzień Ziemi 26 kwietnia 2021 r. D. Kril w klasach
Konstytucja 3-go Maja Maj 2021 r. Wychowawcy klas
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.
  1. Małek-Jakubczyc
Ogólnoszkolne imprezy turystyczne i kulturalne
Nazwa uroczystości Termin Odpowiedzialni
Filharmonia w szkole zdalnie Wychowawcy klas
 
 
Spotkania z rodzicami
Rodzaj spotkania Termin Odpowiedzialni
Wychowawcy klas Do 30 września 2020 r. Wychowawcy klas
Wychowawcy klas Grudzień 2020 r.
Luty 2021 r.
Maj 2021 r.
Wychowawcy klas
Indywidualne z rodzicami
po wcześniejszym umówieniu z rodzicem
Wg potrzeb Nauczyciele uczący,
Wychowawcy klas

Konkursy szkolne
Nazwa konkursu Termin Odpowiedzialni
Europejski Dzień Języków Obcych
Konkurs j. niemieckiego
26 wrzesień 2020 r.
  1. Małek-Jakubczyc
Konkurs j. niemieckiego Wg harmonogramu PCEiKK w Bolesławcu
  1. Małek-Jakubczyc
,,zDolny Ślązak” – konkurs Październik 2020 r. Alicja Wołkowska
Konkursy Bożonarodzeniowe
Konkurs na stroik bożonarodzeniowy,
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową
Grudzień 2020 r.
  1. Jaworska,
 A. Piwowarska
Szkolny konkurs recytatorski kl. I-III i
Kl. V-VIII
Luty 2021 r. Wychowawcy klas
  1. Wołkowska,
  1. Jaworska
Mój ulubiony bohater książkowy Marzec 2021 r. P. Fedorowicz
Konkursy przyrodnicze Kwiecień 2021 r.  D. Kril
Konkurs Wielkanocny Kwiecień 2021 r. Agnieszka Jaworska
Szkolny Konkurs Ortograficzny
kl. III i IV, VI, VI, VIII
szkolny Alicja Wołkowska
Agnieszka Jaworska

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

14 października 2020 r. Dzień Edukacji

02 listopada 2020 r.

04,05 styczeń 2021 r.

25, 26, 27 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasisty

04 czerwca 2021r.