Informacja dot. dożywiania uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Strona główna » Informacja dot. dożywiania uczniów w roku szkolnym 2020/2021

INFORMACJA
 
 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu informuje:
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski        o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z w/w Uchwałą kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł.
 
Kryterium uprawniające do pomocy w formie dożywiania zgodnie z Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wynosi:
 
- do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej kwota dochodu wynosi 1051,50 zł, a dla osoby w rodzinie 792 zł.
 
Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wynosi:
 
- do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie 1056zł.
 
Zainteresowanych pomocą w formie dożywiania dzieci w szkole prosimy o zgłaszanie się do MGOPS przy  ul. A. Asnyka 53 w Nowogrodźcu.