100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Strona główna » 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Jan Paweł II – papież pielgrzym

Karol Wojtyła – urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Gdy miał 9 lat, zmarła mu mama, wychowywał go ojciec. Podczas nauki w gimnazjum Karol interesował się literaturą i teatrem. Występował w teatrze, pisał sztuki i wiersze. Lubił sport - grał w piłkę, jeździł na nartach, odbywał piesze wędrówki i pływał kajakiem. Był bardzo pobożny. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przerwała mu II wojna światowa. Pomimo wojny nie porzucił nauki. Studiował na tajnym wydziale  - teologię, jednocześnie ciężko pracując
w kamieniołomie.  W 1946 roku przyjął święcenia, wyjechał do Rzymu aby kontynuować naukę.  Karol Wojtyła był bardzo cenionym duchownym. Gdy miał 38 lat został biskupem a następnie arcybiskupem krakowskim. W roku 1978 został papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Był papieżem pielgrzymem. Podawanie liczby papieskich pielgrzymek i wymienianie krajów, które odwiedził, nie ma sensu. Jan Paweł II był wszędzie. Stał się obywatelem świata. Gdy zadawano mu pytanie, niemal zawsze odpowiadał w tym samym języku. Był znakomitym mówcą, potrafił prowadzić zabawny dialog z młodymi ludźmi. Mówił o rzeczach najważniejszych: o Chrystusie, wierze, wolności i godności człowieka. Był wielkim autorytetem moralnym. W swoich naukach nawoływał do życia w pokoju i przestrzegania praw człowieka.                                                                                                                        Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II okazał moc, jakiej w świecie polityki nie ujawniał od wieków. Papież pielgrzym siłą wiary przyczynił się do obalenia komunizmu, upadku żelaznej kurtyny i końca zimnej wojny. My, Polacy zawdzięczamy mu wolność. To on przybył do nas i nas wyzwolił. Zawdzięczamy mu najpiękniejsze i najbardziej wzruszające wspomnienia. I wspaniałe zawołanie, które pomaga nam żyć i wierzyć: „Totus Tuus”.
Dzisiaj, 18 maja  - w setną rocznicę urodzin „człowieka z dalekiego kraju” proponujemy odwiedzenie strony Instytutu Pamięci Narodowej, która prezentuje papieskie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Oto link: https://pielgrzymki.ipn.gov.pl/