„Kartę rowerową - mam i ja”.

Strona główna » „Kartę rowerową - mam i ja”.

 Celem  tego egzaminu było:
  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Egzamin składał się z dwóch części.
  1. Część teoretyczna.
Było to sprawdzenie wiadomości, część odbywała się w formie internetowego testu jednokrotnego wyboru w wersji elektronicznej. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.
  1. Część praktyczna
Egzamin praktyczny odbył się na boisku szkolnym na rowerowym torze przeszkód. Polegał  na ocenie kierującego rowerem pod względem:
a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,
b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:
    · pozycja kierującego na rowerze,
    · upewnienie się o możliwości jazdy,
    · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
    · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
    Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwał  nauczyciel                          p. Małgorzata Chlastawa, dyrektor szkoły p. Piotr Fedorowicz oraz zaproszony strażnik miejski p. Andrzej  Kowalów z Nowogrodźca.
 Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 14 uczniów.
 Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!