Strona główna

 • WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

      W dniach 10 i 11 czerwca 2021 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe realizowane przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy prowadzone przez panią psycholog Renatę Dobrowolską. Zajęcia przeprowadzono zgodnie z  wytycznymi i rekomendacjami dotyczącymi wszelkich działań skierowanych do uczniów po powrocie do szkół i placówek po zdalnym nauczaniu.
 • Dzień Dziecka

              JAK SPĘDZALI  DZIEŃ DZIECKA UCZNIOWIE KLASY IV
                     ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIERAŁTOWIE
                     integracja i wspieranie uzdolnień
   
  1 czerwca uczniowie klasy IV wraz z opiekunami  spędzili wyjątkowo swoje święto.
  Udali się do Bolesławca by zwiedzić Młodzieżowy Dom Kultury i zapoznać się z ofertą zajęć. Czwartoklasiści mieli możliwość obejrzenia pracowni : ceramicznej, modeli samolotów, muzycznej, tanecznej. Instruktor Młodzieżowego Domu Kultury wprowadził zwiedzających w odległe czasy zapewniając ciekawą, pewną tajemniczych opowieści lekcję historii.
  Następnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Teatru Starego: uczestnicy mogli zobaczyć miejsca gdzie przebywają aktorzy przed i po występie, pospacerować po scenie i podziwiać  piękny obiekt.
  Z Teatru młodzież udała się do Państwowej Straży Pożarnej. Panowie Strażacy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa i zagrożeń przeciw pożarowych. Demonstrowali wozy strażackie do różnych działań .
  Ten wyjazd zakończyło spotkanie w Centrum Wiedzy,gdzie uczniowie poznali zbiory Biblioteki Miejskiej, wzięli udział w multimedialnej lekcji bibliotecznej. Wspaniałym prezentem dla młodzieży była możliwość programowania i sprawdzenia swoich umiejętności w nowoczesnych technologiach.
  Uczniowie podziękowali  za Wspaniały Dzień Dziecka wszystkim Instruktorom i Opiekunom.
                                                                                                                        DZIĘKUJEMY
   
 • WITAMY W SZKOLE!

 • ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH MAM

  Zapraszamy do obejrzenia specjalnych życzeń - prezentacji na Dzień Mamy wykonanej przez ucznia kl. IV, Pawła Gargolińskiego.

 • FINAŁ ZBIÓRKI KARMY DLA ZWIERZĄT

 • „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.

  Drodzy rodzice,

  Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.

  Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez uczniów. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów.

  Poniżej zamieszczamy treść broszury. 

 • KONKURS PLASTYCZNY ,,KORALE DLA MOJEJ MAMY"

 • MARYSIA SZUTER - laureatką konkursu na ilustratora nowogrodzieckich legend

  SERDECZNIE GRATULUJEMY MARYSI SZUTER WYGRANEJ  W KONKURSIE NA ILUSTRATORA NOWOGRODZIECKICH LEGEND.

  19 kwietnia Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu ogłosiło konkurs na ilustratora do serii filmów o nowogrodzieckich legendach. Zadaniem uczestnika konkursu było samodzielne wykonanie ilustracji według własnej interpretacji,  przedstawiającej  głównych  bohaterów, (tj. Glinka i Milika) na podstawie „Legendy o Glinku” autorstwa Pani Antoniny Zakrzewskiej.
  Marysia Szuter została laureatem konkursu - przechodzi do do drugiego etapu.  W kolejnym etapie Marysi zadaniem, będzie zilustrowanie nowogrodzieckich legend, „Legendy o Glinku” oraz „Legendy o Gamcareczce Kaolinie”. Zwycięska praca zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. W rolę narratora wcieli się Jacek Grondowy - znany aktor Teatru Norwida w Jeleniej Górze.
  Życzymy dalszych sukcesów. Trzymamy kciuki smiley

   

 • LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

  W załączeniu przekazuję list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

                                                                     Piotr Fedorowicz
                                                                       
 • ORGANZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE PANDEMII

       Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

  1. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
  2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
  3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
  4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
  6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza terenem przed wejściami do szkoły, stanowiącym przestrzeń wspólną.
  7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora  może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
  8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko do drzwi wejściowych) zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust   i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
  2. W szkole w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarze) obowiązuje noszenie maseczek. Uczniowie nie noszą maseczek podczas zajęć, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
  3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
  4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
  5. Rodzice mogą przebywać na terenie placówki po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą, nauczycielem lub dyrektorem nie dłużej niż istnieje potrzeba. Rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
  6. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni.
  1.  
  Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
   
  1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta.
  2. Rodzic  oczekuje na przyprowadzenie dziecka   na zewnątrz szkoły,  zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
  3.  Osoby upoważnione odbierają dziecko ze świetlicy szkolnej osobiście. Po wejściu do budynku szkoły zasłaniają usta i nos, dezynfekują ręce oraz zachowują odległość od innych osób min. 1,5 m.
  4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
  5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
  6. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                          Piotr Fedorowicz
   
   Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie w czasie pandemii COVID-19 znajduje się w załaczniku.
 • LEKCJA MUZEALNA

  Dnia 13 maja uczniowie klasy trzeciej, czwartej, szóstej i ósmej naszej szkoły uczestniczyli
  w lekcjach muzealnych. Za pośrednictwem platformy Zoom przenieśliśmy się do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
                                                              

  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

                                                                            Amelia Półtoranos

 • Przedstawiamy wyniki Konkursu na kolaż wiosenny

 • PODZIĘKOWANIA ZA WŁĄCZENIE SIE W OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM