Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

REKRUTACJA 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie informuje, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Komisja rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski.

Do oddziału przedszkolnego przyjęto 17 dzieci. 8 miejsc jest wolnych.