Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Niebieskie Igrzyska

Kwiecień to miesiąc, w którym jesteśmy szczególnie wrażliwi na potrzeby innych ludzi. W tym roku dołączyliśmy do akcji NIEBIESKIE IGRZYSKA- inicjatywy Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, który od 2006 roku pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom. Patronat nad Igrzyskami objął Polski Komitet Olimpijski. W wydarzeniu w naszej szkole, przygotowanym przez pedagoga i pedagoga specjalnego, wzięły udział dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1, 2 i 3. Przesłaniem naszych Igrzysk było BEZ CIEBIE TRUDNO MI ZROZUMIEĆ ŚWIAT, a specjalnie przygotowany tor przeszkód był okazją do zyskania nowych umiejętności i sprawdzenia swoich możliwości. Wszyscy uczestnicy z powodzeniem ukończyli konkurencje sprawnościowe i zostali odznaczeni niebieskimi medalami, które mają im przypominać o szacunku i akceptacji wobec wszystkich uczniów, szczególnie tych ze spektrum autyzmu. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Niebieskich Igrzysk!