Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

REKRUTACJA 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie informuje, że zakończył się pierwszy etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie.

Komisja rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski.

Do oddziału przedszkolnego przyjęto 15 dzieci. 10 miejsc jest wolnych.

Do klasy I przyjęto 12 dzieci.  13 miejsc jest wolnych.