ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Strona główna » ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym należy złożyć w terminie do 05 lutego 2021 r. Załącznik nr 2

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć w terminie
do 05 marca 2021 r.  Załącznik nr 4

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w terminie do  26.02.2021 r. Załącznik nr 5

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu w terminie do 12.03.2021 r. Załącznik nr 6

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym - załącznik nr 7