WIZYTA POLICJI W SZKOLE

Strona główna » WIZYTA POLICJI W SZKOLE

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas młodszych na zajęciach poznają podstawowe przepisy o ruchu drogowym.

W ramach edukacji w tym kierunku 27 października zaprosiliśmy do naszej szkoły funkcjonariuszy policji z Komedy Policji w Bolesławcu, którzy spotkał się z uczniami w dwóch grupach: oddziału przedszkolnego i klas II i III oraz uczniami  klas starszych IV-VI. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjanci rozmawiał  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności  omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Głównym zagadnieniem tegorocznego spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa na wypadek różnych zdarzeń losowych a w szczególności atakom terroryzmu.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

Najprzyjemniejszą częścią spotkania w klasach młodszych było uzyskanie dyplomu na pamiątkę z własnoręcznym odciśnięciem linii papilarnych.

Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.