WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Strona główna » WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

    Celem warsztatów profilaktycznych  było przekazanie informacji  na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zachowań  ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży.  

Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z negatywnym  działaniem narkotyków i substancji psychoaktywnych  na organizm człowieka. Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych  informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z niewłaściwymi osobami,  narkotykami i dopalaczami. Spotkanie było okazją do przemyśleń o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne, czy dzięki nim otrzymują to, czego oczekują. Ważnym doświadczeniem była również rozmowa na temat przeżywanych przez młodzież emocji i rozwijania w sobie umiejętności mówienia na temat własnych uczuć. W ramach warsztatów uczniowie mogli zastanowić się nad podejmowaniem skutecznych decyzji. Cennymi okazały się ćwiczenia, które poruszyły sferę emocjonalną uczniów i odniosły się bezpośrednio do problematyki uzależnienia.  Uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji i zachowań asertywnych poprzez pracę nad zwiększeniem świadomości siebie: swoich uczuć,  postaw, wartości, sposobów funkcjonowania w grupie.
Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i  przemyślanych decyzji w przyszłości.
 
                                                                                                                Małgorzata Chlastawa