WARSZTATY pn. Przemoc i agresja"

Strona główna » WARSZTATY pn. Przemoc i agresja"

                                                                   ,, Przemoc jest straszna, przemoc to choroba,
                                                                      okrutne czyny, czasem nawet słowa,
                                                                      ogarnia wszystkich, winnych i bez winy,
                                                                     nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny.’’

Wzorem lat ubiegłych również  i w tym roku szkolnym  w naszej szkole  przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne pod  hasłem ,, Przemoc i agresja'' . Tym razem hasłem wiodącym była agresja i te zachowania, które często jej towarzyszą. Akcja swoim zasięgiem objęła wszystkich uczniów.
Głównym celem obchodów było wdrożenie do działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Pozostałe cele jakie sobie założyliśmy były następujące:
  •  zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych.
  • wypracowanie skutecznych sposobów obrony oraz klasowych zasad i umów zapobiegających przemocy.
  • zaangażowanie w działania mające na celu wyeliminowanie przyczyn agresji.
  • rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy.
  • upowszechnienie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
Instytucją, która zawsze wspiera naszą placówkę w tego typu działaniach jest Urząd Miejski w Nowogrodźcu.
Podsumowując można zauważyć, iż warto podejmować działania, które pozytywnie  wpływają na relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami w klasie i szkole, oraz ich rodzicami. Dostarczenie uczniom wiedzy o sposobach zapobiegania agresji, stworzenie jasnych reguł zwalczania zachowań agresywnych, a także utrwalenie zachowań nieagresywnych poprawiło w wielu przypadkach relacje koleżeńskie. Chodzi przecież o to, aby wszyscy w szkole czuli się bezpiecznie.
 
                                                                                                                             Pedagog
                                                                                                                   Małgorzata Chlastawa