VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W NASZEJ SZKOLE

Strona główna » VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W NASZEJ SZKOLE

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” pod takim hasłem obchodziliśmy w tym roku w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Akcja miała zachęcić wszystkich uczniów  do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W ramach akcji przeprowadzano następujące zadania:
- wywieszono w szkole tabliczkę mnożenia i dzielenia  (plakaty, zadania itp.),
- podczas przerw wyznaczeni asystenci (uczniowie klasy III i IV)  sprawdzali wiedzę kolegów, nagrodą za prawidłową odpowiedź  była słodka niespodzianka,
- nauczyciel matematyki (p. Dariusz Kril) przeprowadził w każdej klasie zajęcia z tabliczki mnożenia i dzielenia w formie zadań i zabaw.
Podsumowaniem akcji było przeprowadzenie 29 września Egzaminu pisemnego. Uczniowie z klas III-VII pisali Egzamin pod okiem Komisji Egzaminacyjnej w składzie: p. Piotr Fedorowicz (dyrektor szkoły) i p. Dariusz Kril (nauczyciel matematyki). Uczniowie, którzy napisali Egzamin bezbłędnie uzyskali tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” otrzymując certyfikat. Spośród uczniów, którzy przystąpili do Egzaminu  29 otrzymało certyfikat : KLASA III Radosław Kopeć, Tomasz Mazurkiewicz, Szymon Paszko, Amelia Pilna, Elżbieta Świątek.
KLASA IV Barbara Biela, Bartłomiej Kida, Aleksandra Kowalik, Patryk Łukaszewski, Joanna Matyja, Nikola Mazur, Jakub Nakoneczny, Michał Potyszka, Sławomir Pruszyński, Maria Szuter, Martyna Wołoszyn, Julia Wyspiańska.
KLASA V Natalia Bandurka, Mateusz Bagłaj, Fabian Klimek, Barbara Świątek, Emilia Tur
KLASA VI Kacper Biskup, Kamil Czerniak, Wojciech Krawulski, Amelia Rusinek, Szwed Marcelina
KLASA VII Karolina Chamiga, Eryk Radecki                       
Koordynatorami całej akcji była p. Marcelina Król i Jadwiga Skrok.
 
                                                         Jeszcze raz wszystkim Ekspertom serdecznie gratulujemy!
                                                                
                                                                   Organizatorzy: Marcekina Król, Jadwiga Skrok