UWAGA SZÓSTOKLASIŚCI

Strona główna » UWAGA SZÓSTOKLASIŚCI

Przygotowując się do sprawdzianu po  klasie VI  możecie skorzystać z przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zbioru zadań z matematyki. Życzymy powodzenia ! Poprawność rozwiązań będziemy sprawdzać wspólnie na dodatkowych zajęciach z matematyki w poniedziałki.

                                                                                        Dariusz Kril