Ubezpieczenie NNW dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Strona główna » Ubezpieczenie NNW dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy o możliwości ubezpieczenia dzieci i  młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym COMPENSA na rok szkolny 2019/2020. Składka wynosi 39,00 zl, w załaczeniu: informacje na temat ubezpieczenia szkolnego NNW oraz ogólne warunki ubezpieczenia.