REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Strona główna » REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Deklarację o kontynuowaniu przez dzieckowychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym należy złożyć w terminie do 15.02.2019 r. - Załącznik nr 2
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć w terminie od 25.02.2019 r. do 13.03.2019 r. - Załącznik nr 4
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w terminie od 11.02.2019 r.do 08.03.2019 r. - Załącznik nr 5
Wniosek o przejęcie kandydata do szkoły spoza obwodu - Załącznik nr 6

Proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców o przetwarzaniu danych osobowych. Załącznik nr 7