REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Strona główna » REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019  -                             do 7 marca 2018 r.  - załącznik nr  2

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 -                                     do 7 marca 2018 r. - załącznik nr 4

Zgłoszenie kandydata do I klasy szkoły podstawowej. Zgłoszenie kandydata do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły  na rok szkolny 2018/2019                                                                                               do 6 kwietnia 2018 r. - załącznik nr 5

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019                                            do 6 kwietnia 2018 r.  - załącznik nr 6