RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Strona główna » RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Na podstawie § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) informuję,  że zakończona została ewaluacja problemowa przeprowadzona przez zespół wizytatorów d/s ewaluacji w obszarach ,,Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej", ,,Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji", ,,Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analiz wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych".

Pełny tekst raportu z ewaluacji dostępny jest w załączniku nr 1 oraz na stronie www.npseo.pl