PRZYSTĄPILIŚMY DO PROGRAMU ,,CHRONIMY DZIECI"

Strona główna » PRZYSTĄPILIŚMY DO PROGRAMU ,,CHRONIMY DZIECI"

 Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem” oraz podnoszenie kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Program zakłada rów­nież przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
 
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, który znajduje się w załączniku nr 1