OGŁOSZENIE

Strona główna » OGŁOSZENIE

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie za 2018 rok opublikowane jest na stronie: www.bip-gzosznowogrodziec.pl w zakładce Informacje →sprawozdania