Mały Mistrz

Archiwum » Rok 2015 » Mały Mistrz

  W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie z klasy I (21 osób) wzięli po raz pierwszy udział w ogólnopolskim programie „Mały Mistrz”, natomiast uczniowie z klasy II (13 osób) i III (9 osób) kontynuowali program „Sprawny Dolnoślązaczek”.  Oba programy cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, jak również ich rodziców. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach w zdobywaniu kolejnych sprawności fizycznych.
Główną ideą programu było zachęcanie dzieci do różnorakich zajęć ruchowych, poprzez zdobywanie odznak sportowych dokumentujących uzyskanie określonych sprawności i umiejętności sportowych. Dzieci zdobywały następujące sprawności:
  • Sprawność Rowerzysty
  • Sprawność Lekkoatlety
  • Sprawność Piłkarza
  • Sprawność Gimnastyka
  • Sprawność Gracza
  • Sprawność Skoczka.
 
                                                                                       Małgorzata Chlastawa