INFORMACJA DLA RODZICÓW - PROGRAM „Chronimy Dzieci”

Strona główna » INFORMACJA DLA RODZICÓW - PROGRAM „Chronimy Dzieci”

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem i stworzenie dokumentu „POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM” . Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem – załącznik poniżej. W Polityce znajdą Państwo również Występujące u dziecka objawy fizyczne i somatyczne krzywdzenia.
 
Działania realizowane przez szkołę  w ramach programu:
  • Dzień Bezpiecznego Internetu,
  • Kampania społeczna „Bądź kumplem, nie dokuczaj”,
  • Zajęcia w ramach godzin wychowawczych dotyczące m. in. praw dziecka, ochrony przed przemocą oraz  profilaktyki przemocy rówieśniczej, zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci w internecie.
  • Informacje dla uczniów umieszczane na gazetkach klasowych i szkolnych,
  • Informacje dla rodziców umieszczane na tablicy informacyjnej i stronie internetowej,
Zachęcany do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronach internetowych:

https://chronimydzieci.pl/

http://fdds.pl/
                                                   Koordynator programu Marcelina Król