EWAKUACJA PRZECIWPOŻAROWA W NASZEJ SZKOLE

Strona główna » EWAKUACJA PRZECIWPOŻAROWA W NASZEJ SZKOLE

   23 października bieżącego roku o godzinie 09.00 w naszej szkole rozległ się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym. Były to ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru w budynku szkoły. Wszyscy uczniowie i pracownicy, zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia udali się w wyznaczone miejsce zbiórki. Wychowawcy klas zdali raport o frekwencji dyrektorowi szkoły.
Ewakuacja przebiegła w sposób sprawny i szybki. Nad bezpiecznym przebiegiem akcji czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Bolesławca oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Gierałtowa. Przeprowadzona sprawnie ewakuacja pokazał, że pracownicy szkoły przygotowani są do postępowania na wypadek pożaru i innych niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu. Wszyscy wychowawcy wcześniej zapoznali uczniów z procedurami  i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole  i najbliższym otoczeniu.
Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur  dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Pedagog, koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole  Małgorzata Chlastawa serdecznie dziękuje strażakom za udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych.