,,Nie dla narkotyków"

Strona główna » ,,Nie dla narkotyków"

W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy funkcjonariusza Powiatowej Policji w Bolesławcu panią A. Rościszewską oraz dzielnicowego z Komisariatu Policji w Nowogrodźcu pana I. Kuśmierza, którzy spotkał się z uczniami oddziału przedszkolnego oraz klasy I i III. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjanci omówili zasady bezpiecznego zachowania  na drodze (w jakich miejscach przechodzimy na druga stronę ulicy i jak należy to robić), wyjaśnili także maluchom zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, w domu czy też na podwórku oraz przestrzegali je przed zagrożeniami jakie niosą za sobą rozmowy z nieznanymi osobami. Zaprezentowali światła odblaskowe, pokazując gdzie i w jaki sposób można je zakładać, aby zminimalizować zagrożenie. Zainteresowanie było bardzo duże, dzieci zadawały mnóstwo pytań, ale także wykazały się dużą znajomością zasad bezpieczeństwa.
 Druga część spotkania przeznaczona była dla uczniów klas starszych IV-VII.  Przewodnią myślą pogadanki była realizacją zadań z projektu „Nie dla narkotyków – w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim,  odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjanci uświadamiał młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczyli o odpowiedzialności za używanie słów wulgarnych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach. Najbardziej interesujący okazał się film dotyczący zażywania narkotyków i ich skutkach. Miał on na celu skłonić uczniów do przemyślenia swoich postępowań, a także do rozważnego i mądrego postępowania w przyszłości.
                                                               Małgorzata Chlastawa